O mnie

Tamara Zych

Jestem magistrem pedagogiki, ukończyłam studia z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szereg szkoleń tematycznych, Studium Prawa Europejskiego – kurs przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka, warsztaty dla specjalistów z zakresu pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy. Biorę regularny udział w konferencjach dotyczących przeciwdziałania przemocy. Od dwudziestu sześciu lat pracuję w pomocy społecznej.

Od kilku lat biorę czynny udział w pracach grup roboczych pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Służę wsparciem pracownikom socjalnym w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorem dla dorosłych i pracuję w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  Jako kurator pracuję m.in. ze skazanymi sprawcami przemocy.